country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Bosnia-Herzegovina

Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems CETS No.: 189

Dodatni Protokol uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o kriminalizaciji akta rasizma i ksenofobije

More info
Croatia

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 1959 No.: 030

Europska konvencija o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

More info
NN-MU 4/99
Croatia

Additional Protocol to the European Convention Mutual Assistance in Criminal Metters of 1978 No.: 099

Dodatni protokol Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima

More info
NN-MU 4/100
Croatia

Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 2001 CETS No.: 182

Drugi dodatni protokol Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima

More info
NN-MU 1/07
Croatia

European Convention on Extradition of 1957 No:024 Additional Protocol to the European Convention on Extradition od 1975 CETS No.: 086 Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition of 1978 No.:098

Europska Konvencija o izručenju iz 1957. Dodatni protokol uz Europsku konvenciju o izručenju iz 1975. Drugi dodatni protokol uz Europsku konvenciju o izručenju iz 1978.

More info
NN-MU 14/94
Croatia

European Convention on Transfer of Sentenced Persons of 1983 No.:112

Europska konvencija o transferu osuđenih osoba iz 1983.

More info
NN-MU 14/94 i 5/01
Croatia

Additional Protocol to the European Convention on the Transfer of Sentenced Persons of 1997 No.: 167

Dodatni protokol uz konvenciju o transferu osuđenih osoba

More info
NN-MU 5/08
Croatia

European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders of 1964 No.:051

Europska konvencija o nadzoru uvjetno osuđenih ili uvjetno puštenih osoba

More info
Croatia

Criminal Convention on Corruption of 1999 No.:173

Kaznenopravna konvencija Vijeća Europe o korupciji

More info
NN-MU 11/00
Croatia

Additional Protocol to the Criminal Convention on Corruption of 2003 No.:191

Dodatni protokol uz kaznenopravnu konvenciju o korupciji

More info
NN-MU 3/05
Croatia

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of Proceeds from Crime of 1990 No.:141

Konvencija o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenih kaznenim djelom

More info
NN-MU 14/97
Croatia

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism of 2005 No.:198

Konvencija o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenih kaznenim djelom i ofinanciranju terorizma

More info
NN-MU 5/08
Croatia

European Convention on Supression of Terrorism of 1977 No.:090

Europska konvencija o suzbijanju terorizma

More info
NN-MU 10/07
Croatia

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment CETS No.: 126

Europska konvencija o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

More info
NN-MU 10/08
Croatia

Protocol No. 1 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment No.: 151 Protocol No. 2 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment No

Protokol broj 1 i Protokol broj 2 uz europsku konvenciju o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

More info
NN-MU 11/00
Croatia

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings CETS No.: 197

Konvencija Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima

More info
NN-MU 7/07
Croatia

Convention on Cybercrime CETS No.: 185

Konvencija o kibernetičkom kriminalu

More info
NN-MU 9/02
Croatia

Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems CETS No.: 189

Dodatni protokol uz konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava

More info
NN-MU 4/08
Croatia

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) of 15 November 2000

Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta

More info
NN-MU 14/02
Croatia

United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 20.12.1980.

Konvencija Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnim drogama i psihotropnim supstancama od 20.12.1980.

More info
NN-MU 4/94 general succession