country / država / vend / земја
source / izvor / burim / извор
area covered / oblast /zona e mbuluar / областа која ја покрива
name
naziv
emër
име
Serbia

International Convention on the Suppression of the White Slave Traffic of 4 May 1910, updated with the Protocol of 4 May 1949

Međunarodna konvencija o suzbijanju trgovine belim robljem

More info
Official Journal of KY, No. 117/1929, Official Gazette of the Presidium of NA of FPRY, No. 2/1951
Serbia

International Convention on the Suppression of the Traffic in Women and Children of 30 September 1921, updated with the Protocol of 12 November 1947

Međunarodna konvencija za suzbijanje trgovine ženama i decom, novelirana protokolom

More info
Official Journal, No. 117/1929
Serbia

Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others of 21 March 1950

Konvencija za suzbijanje i ukidanje trgovine licima i eksploatacije prostituisanja drugih

More info
Official Journal of the Presidium of NA of FPRY, No.2/1951
Serbia

Agreement between Serbia and Belarus on Mutual Legal Assistance in Civil and Criminal Matters of 12 March 2013

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima

More info
Official Journal of RS –International Treaties No 13/2013
Serbia

Agreement between Republic of Serbia and Republic of Slovenia on Mutual Legal Assistance in Civil and Criminal Matters of 15 April 2011

Ugovor između Republike Srbije i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima

More info
Official Journal of RS –International Treaties 9/2011
Bosnia-Herzegovina

Law on Prosecutor's Office of BiH

Zakon o Tužilaštvu BiH

More infoRead PDF
24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04 i 61/04
Laws on the organization of the Judiciary
Bosnia-Herzegovina

Law on Police Officilas of BiH

Zakon o policijskim službenicima BiH

More infoRead PDF
27/04 ,63/04 , 5/06 , 33/06 , 58/06 ,15/08 , 63/08, 7/12, 40/12
Laws on the organization of the Judiciary
Bosnia-Herzegovina

Protocol on Agreement in Achievement of Mutual Co-operation Fighting All Forms of Serious Crime with the State Prosecutor’s Office of the Republic of Croatia

Protokol o saglasnosti u ostvarivanju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Tužulaštva BiH

More info
Bosnia-Herzegovina

Protocol on Agreement in Achievement of Mutual Co-operation Fighting All Forms of Serious Crime with the Supreme State Prosecutor of the Republic of Montenegro

Protokol o saglasnosti u ostvarivanju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala sa Vrhovnim državnim tužiocem Repbulike Crne Gore i Tužilaštva BiH

More info
Bosnia-Herzegovina

Memorandum on Agreement in Achievement and Improvement of Mutual Cooperation in Fighting All Forms of Serious Crime with the Republic Public Prosecutor’s Office and the Prosecutor’s Office for War Crimes of the Republic of Serbia

Memorandum o saglasnosti u ostvarivanju i unapređenju saradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala između Republičkog javnog tužilaštva i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine

More info
Bosnia-Herzegovina

United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

Konvencija UN protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci

More info
Bosnia-Herzegovina

Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as amended by the Protocol of 1972

Jedinstvenu konvencija o opojnim drogama

More info
Bosnia-Herzegovina

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism

Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma

More info
Bosnia-Herzegovina

United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Konvencija UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala

More info
Bosnia-Herzegovina

United Nations Convention against Corruption

Konvencija Ujedinjenih Naroda protiv korupcije

More info
Bosnia-Herzegovina

Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict

Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe

More info
Bosnia-Herzegovina

Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji

More info
Bosnia-Herzegovina

Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

More info
Bosnia-Herzegovina

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms CETS No.: 005

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

More info
Bosnia-Herzegovina

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms CETS No.: 005

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

More info